کیفیت اتفاقی نیست زیرا کیفیت اعتبار ماست : شیک رنک نخستین سیستم ایجاد کلیک ارگانیک گوگل بصورت کاملا طبیعی و واقعی

خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک

جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل

جستجو به جستجو رقیب را پایین بکشید و کلیک به کلیک گوگل را تسخیر کنید،در سرویس های ★جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل★و ↓کاهش CTR رقبا مجموعه شیک رنک با افزایش چند برابری Impression (جستجو) فاقد Total Click (کلیک) برای نتایج سایت های رقیب موجود در صفحه برتر➊ گوگل به شدت با کاهش CTR و افت جایگاه روبرو خواهند شد و با افزایش کلیک و ارتقا ctr بر روی نتایج سایت میزبان سرویس در گوگل شاهد ارتقا جایگاه ↑ و نوعی سیگنال مثبت در دید گوگل نسبت به سایت رقبا خواهد بود این فرایند به معنی پسندیدن و تعامل مثبت کاربران ☻ با سایت میزبان و عدم تعامل ☹ سایت های رقیب است که گوگل رتبه بندی بعدی خود را بر این اساس بروز می کند . عدم کلیک پس از جستجو = ↓کاهش CTR↓ مثلا سایتی در جایگاه بالای گوگل است اما کاربران زیادی پس جستجو بر روی آن کلیک نکنند در واقع نرخ کلیک و CTR سایت رقیب شما در مقایسه با جایگاه سایت شما کاهش یافته و گوگل با استفاده از الگوریتم RankBrain جایگاه و رتبه سایت رقیب کاسته و سایت شما را بهبود می دهد. هر 1K برابر است با 1000


785,250تومان ماهانه

4K جستجو رقابتی و 100 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
کلیک روزانه 100 کلیک (Total Clicks)
2K جستجو روزانه (Impressions)
4K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
3,000 کلیک دریافتی میانگین ماهانه
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا

1,572,750تومان ماهانه

8K جستجو رقابتی و 250 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
کلیک روزانه 250 کلیک (Total Clicks)
5K جستجو روزانه (Impressions)
8K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
7,500 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا

2,810,250تومان ماهانه

16K جستجو رقابتی و 500 کلیک روزانه ارگانیک گوگل
کلیک روزانه 500 کلیک (Total Clicks)
10K جستجو روزانه (Impressions)
16K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
15,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 3 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا

5,622,750تومان ماهانه

32K جستجو رقابتی و 1K کلیک روزانه ارگانیک گوگل
کلیک روزانه 1K کلیک (Total Clicks)
20K جستجو روزانه (Impressions)
32K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
30,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 4 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا

11,247,750تومان ماهانه

64K جستجو رقابتی و 2K کلیک روزانه ارگانیک گوگل
کلیک روزانه 2K کلیک (Total Clicks)
40K جستجو روزانه (Impressions)
64K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
60,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا

20,247,750تومان ماهانه

128K جستجو رقابتی و 4K کلیک روزانه ارگانیک گوگل
کلیک روزانه 4K کلیک (Total Clicks)
80K جستجو روزانه (Impressions)
128K جستجو رقابتی روزانه (Impressions)
120,000 مجموع کلیک دریافتی ماهانه
1 سایت و 10 عبارت کلیدی
● مدت 30 روزه ●
جستجوی رقابتی نتایج قبلی در گوگل
جستجوی رقابتی نتایج بعدی در گوگل
افزایش Impressions و کاهش Total Clicks سایت های رقیب
↓افت CTR سایت های رقیب و ↑افزایش CTR سایت شما
ارتقا سریع رتبه کلمات کلیدی در گوگل
افزایش ترافیک و کلیک ارگانیک و طبیعی سایت
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
آمار قابل ثبت و نمایش در گوگل سرچ کنسول و سایت الکسا

برای مشاهده راهنمایی و توضیحات بیشتر محصولات و سرویس های خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک از بخش مرکز آموزش سایت دیدن فرمایید.


سوالات عمومی پیرامون خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک

  • فهرست
  1. جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟
  2. زمان فعالسازی بسته های جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چقدر است؟
  3. آیا خرید خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک را پیشنهاد می کنید ؟
  4. نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک چگونه انجام می شود ؟
  • جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟

جستجو به جستجو رقیب را پایین بکشید و کلیک به کلیک گوگل را تسخیر کنید،در سرویس های ★جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل★و ↓کاهش CTR رقبا مجموعه شیک رنک با افزایش چند برابری Impression (جستجو) فاقد Total Click (کلیک) برای نتایج سایت های رقیب موجود در صفحه برتر➊ گوگل به شدت با کاهش CTR و افت جایگاه روبرو خواهند شد و با افزایش کلیک و ارتقا ctr بر روی نتایج سایت میزبان سرویس در گوگل شاهد ارتقا جایگاه ↑ و نوعی سیگنال مثبت در دید گوگل نسبت به سایت رقبا خواهد بود این فرایند به معنی پسندیدن و تعامل مثبت کاربران ☻ با سایت میزبان و عدم تعامل ☹ سایت های رقیب است که گوگل رتبه بندی بعدی خود را بر این اساس بروز می کند . عدم کلیک پس از جستجو = ↓کاهش CTR↓ مثلا سایتی در جایگاه بالای گوگل است اما کاربران زیادی پس جستجو بر روی آن کلیک نکنند در واقع نرخ کلیک و CTR سایت رقیب شما در مقایسه با جایگاه سایت شما کاهش یافته و گوگل با استفاده از الگوریتم RankBrain جایگاه و رتبه سایت رقیب کاسته و سایت شما را بهبود می دهد. هر 1K برابر است با 1000

  • زمان فعالسازی بسته های جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل چقدر است؟

تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن جستجو رقابتی و افزایش کلیک ارگانیک گوگل را فعال و تحویل دهیم . اما با توجه به اینکه مجموعه شیک رنک دارای سابقه طولانی مدت با همکاران و مشتریان دائمی است با دارا بودن تعداد سفارش روزانه در سایت حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

  • آیا خرید خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک را پیشنهاد می کنید ؟

بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود به سرویس خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک احتیاج مبرم خواهید داشت.

  • نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک چگونه انجام می شود ؟

در موعد مقرر و فرا رسیدن تاریخ سررسید فاکتور تمدید برای سرویس خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک بطور خودکار صادر میگردد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می گردد .

برای مشاهده سوالات متداول بیشتر خرید و سفارش جستجو رقابتی و کاهش CTR رقبا + کلیک گوگل ارگانیک به بخش سوالات متداول سایت مراجعه نمایید .


2021-06-15 13:16:02


لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع ارتقا رتبه بصورت چشمگیری سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.

☜مجموعه ► شیک رنک ◄ با بالاترین سطح کیفیت خدمات در حوزه سئو بویژه ارتقا رتبه↑ و افزایش جایگاه سایت در گوگل آماده خدمات رسانی به کسب کار تان است
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .