کیفیت اتفاقی نیست زیرا کیفیت اعتبار ماست : شیک رنک نخستین سیستم ایجاد کلیک ارگانیک گوگل بصورت کاملا طبیعی و واقعی

سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو)

جستجو و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک

صفحه 1 گوگل ردیف 1 گوگل دیگر رویا نیست . با بسته های جستجو و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک ctr تک تک کلمات کلیدی سایت خود را منفجر کنید !(99.9% CTR)! (تبدیل رویا به واقعیت) برای اولین بار توسط شیک رنک ممکن شد در گذشته ارتقا CTR بیش از 10 درصد ممکن نبود و همچنان در هیچ سایت و بسته دیگری امکان پذیر نخواهد بود با بسته های ابتدایی آغاز کنید تا به باور این افتخار پی برده سپس انفجار واقعی را در گوگل بصورت حرفه ای برای کلیه کلمات کلیدی سایتتان را رقم بزنید. فرض کنید در یک بسته کلیک گوگل نسخه کولاک فقط 100 نفر عبارت کلیدی سایت شما را جستجو کنند و 100 کلیک صورت بگیرد نسبت جستجو و نرخ کلیک منجر به افزایش 100% Average CTR می گردد . این فرایند بکلی به گوگل واکنش مثبت و تعامل بازدید کننده گان نسبت به سایت را با جستجو و کلیک باکیفیت و ارگانیک ثابت می کند و بلعکس اگر نرخ جستجو و کلیک سایتی در نتایج جستجو گوگل ضعیف باشد با افت و کاهش CTR روبرو بوده و جایگاه کلمات کلیدی و سایت تنزل پیدا خواهد کرد. نکته: A- در این سرویس کلیه جستجو ها و کلیک ها از نتایج فارسی با کاربران و IP های ایرانی خواهد بود که Dwell Time و زمان ماندگاری هر یوزر از لحظه جستجو و کلیک تا خروج از سایت نیز حداقل از 30 ثانیه شروع می شود و در بسته های ویژه تا 2,5 دقیقه متفاوت خواهد بود . B- با توجه به اینکه ما از این سرویس در پروژه های خود استفاده می کنیم ظرفیت این سرویس محدود بوده و غیر قابل تمدید است


50,000تومان

بسته 100 جستجو و کلیک گوگل نسخه کولاک
100 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل بصورت یکبار
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

100,000تومان

بسته 200 جستجو و کلیک گوگل نسخه کولاک
200 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل بصورت یکبار
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

250,000تومان

بسته 500 جستجو و کلیک گوگل نسخه کولاک
500 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل بصورت یکبار
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

150,000تومان

بسته 200 جستجو و کلیک گوگل نسخه کولاک
200 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل بصورت یکبار
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

375,000تومان

بسته 500 جستجو و کلیک گوگل نسخه کولاک
500 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل بصورت یکبار
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

750,000تومان

بسته 1000 جستجو و کلیک گوگل نسخه کولاک
1000 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل بصورت یکبار
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

200,000تومان

بسته 100 جستجو و کلیک گوگل 150 ثانیه ای نسخه کولاک ویژه
100 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل 150 ثانیه ای بصورت یکبار
1 سایت و 1 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
ارتقا بانس ریت
2.5 دقیقه زمان ماندگاری در سایت
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

400,000تومان

بسته 200 جستجو و کلیک گوگل 150 ثانیه ای نسخه کولاک ویژه
200 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل 150 ثانیه ای بصورت یکبار
1 سایت و 2 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
ارتقا بانس ریت
2.5 دقیقه زمان ماندگاری در سایت
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

1,000,000تومان

بسته 500 جستجو و کلیک گوگل 150 ثانیه ای نسخه کولاک ویژه
500 جستجو و کلیک ارگانیک گوگل 150 ثانیه ای بصورت یکبار
1 سایت و 5 عبارت کلیدی
مدت زمان تکمیل جستجو و کلیک 24 ساعت
انفجار و ارتقا فوری و همزمان Total Impressions , Total Clicks
انفجار و ارتقا فوری 99.9% Average CTR نمونه 1 نمونه 2
انفجار و ارتقا فوری Average position
ارتقا فوری رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل تا ردیف برتر Google
ارتقا رنک الکسا ایران و جهانی
ارتقا بانس ریت
2.5 دقیقه زمان ماندگاری در سایت
قابلیت انتخاب نوع آی پی ایرانی یا خارجی
قابلیت انتخاب محیط جستجو موبایل یا دسکتاپ
قابلیت ثبت آمار و نمایش در گوگل سرچ کنسول و Alexa

برای مشاهده راهنمایی و توضیحات بیشتر محصولات و سرویس های سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو) از بخش مرکز آموزش سایت دیدن فرمایید.


سوالات عمومی پیرامون سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو)

  • فهرست
  1. جستجو و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟
  2. زمان فعالسازی بسته های جستجو و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک چقدر است؟
  3. آیا خرید سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو) را پیشنهاد می کنید ؟
  4. نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو) چگونه انجام می شود ؟
  • جستجو و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک چه برتری نسبت به دیگر سرویس دارد ؟

صفحه 1 گوگل ردیف 1 گوگل دیگر رویا نیست . با بسته های جستجو و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک ctr تک تک کلمات کلیدی سایت خود را منفجر کنید !(99.9% CTR)! (تبدیل رویا به واقعیت) برای اولین بار توسط شیک رنک ممکن شد در گذشته ارتقا CTR بیش از 10 درصد ممکن نبود و همچنان در هیچ سایت و بسته دیگری امکان پذیر نخواهد بود با بسته های ابتدایی آغاز کنید تا به باور این افتخار پی برده سپس انفجار واقعی را در گوگل بصورت حرفه ای برای کلیه کلمات کلیدی سایتتان را رقم بزنید. فرض کنید در یک بسته کلیک گوگل نسخه کولاک فقط 100 نفر عبارت کلیدی سایت شما را جستجو کنند و 100 کلیک صورت بگیرد نسبت جستجو و نرخ کلیک منجر به افزایش 100% Average CTR می گردد . این فرایند بکلی به گوگل واکنش مثبت و تعامل بازدید کننده گان نسبت به سایت را با جستجو و کلیک باکیفیت و ارگانیک ثابت می کند و بلعکس اگر نرخ جستجو و کلیک سایتی در نتایج جستجو گوگل ضعیف باشد با افت و کاهش CTR روبرو بوده و جایگاه کلمات کلیدی و سایت تنزل پیدا خواهد کرد. نکته: A- در این سرویس کلیه جستجو ها و کلیک ها از نتایج فارسی با کاربران و IP های ایرانی خواهد بود که Dwell Time و زمان ماندگاری هر یوزر از لحظه جستجو و کلیک تا خروج از سایت نیز حداقل از 30 ثانیه شروع می شود و در بسته های ویژه تا 2,5 دقیقه متفاوت خواهد بود . B- با توجه به اینکه ما از این سرویس در پروژه های خود استفاده می کنیم ظرفیت این سرویس محدود بوده و غیر قابل تمدید است

  • زمان فعالسازی بسته های جستجو و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک چقدر است؟

تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن جستجو و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک را فعال و تحویل دهیم . اما با توجه به اینکه مجموعه شیک رنک دارای سابقه طولانی مدت با همکاران و مشتریان دائمی است با دارا بودن تعداد سفارش روزانه در سایت حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده: حداکثر 24 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

  • آیا خرید سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو) را پیشنهاد می کنید ؟

بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود به سرویس سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو) احتیاج مبرم خواهید داشت.

  • نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو) چگونه انجام می شود ؟

در موعد مقرر و فرا رسیدن تاریخ سررسید فاکتور تمدید برای سرویس سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو) بطور خودکار صادر میگردد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می گردد .

برای مشاهده سوالات متداول بیشتر سفارش و خرید سرچ و کلیک ارگانیک گوگل نسخه کولاک (تاثیر فوق العاده سریع و انفجار CTR - بدون ریسک طبیعی ارگانیک - سرچ کاربران ایرانی از گوگل فارسی در موبایل یا دسکتاپ یا هر دو) به بخش سوالات متداول سایت مراجعه نمایید .


2021-06-22 17:18:39


لوگو شیک رنک

شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع ارتقا رتبه بصورت چشمگیری سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.

☜مجموعه ► شیک رنک ◄ با بالاترین سطح کیفیت خدمات در حوزه سئو بویژه ارتقا رتبه↑ و افزایش جایگاه سایت در گوگل آماده خدمات رسانی به کسب کار تان است
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 8 دهه تجربه مفید در این زمینه به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .